Over dit platform

De Drechtsteden gaan (samen) voor nieuwe energie! Denkt u met ons mee?

We gaan in Nederland over op duurzame energiebronnen. De aanleiding voor deze grootschalige transitie is iedereen bekend. De aarde warmt op met alle negatieve gevolgen voor ons klimaat. Dat proces willen we stoppen, zodat we een gezonde aarde kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Bovendien biedt de energietransitie kansen voor onze lokale economie en arbeidsmarkt. Gedreven door deze urgentie voelen wij in de Drechtsteden de noodzaak om met elkaar de schouders eronder te zetten.

In 2021 hebben de 7 Drechtstedengemeenten, 2 waterschappen en de provincie de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. En iedere gemeente heeft een Transitievisie Warmte. Beide beleidsdocumenten waar verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke en natuurorganisaties in hebben meegedacht. In de RES is een ambitie opgenomen voor zon op land. Vanaf januari 2022 kan iedereen in de Drechtsteden ideeën en/of voorstellen hiervoor inbrengen. Zo werken we samen aan onze energieopgave in de Drechtsteden.

Denkt u met ons mee?

Op dit platform kunt u online met ons meedenken én praten over de verschillende onderwerpen. Wilt u op de hoogte gehouden worden over een bepaald traject/onderwerp? Wanneer u het bericht hierover heeft geopend, ziet u rechtsboven een belletje. Door hier op te klikken, krijgt u in de toekomst automatisch updates over dit onderwerp.

Bekijk hier de privacy policy en de algemene voorwaarden van dit platform.

Contact

  • bij inhoudelijke vragen: energie@drechtsteden.nl
  • bij technische problemen: info@argu.co