Aanmeldformulier

In dit formulier kunt u uw projectvoorstel of –idee voor duurzame elektriciteitsopwekking middels zon op land in de regio Drechtsteden inbrengen. In de RES 1.0 Drechtsteden is vastgelegd dat we zon op land duurzaam willen inpassen in ons landschap. We hebben daarom een set aan criteria waaraan ingediende projecten worden beoordeeld. Dit staat beschreven in de RES 1.0, die ook verwijst naar de Gedragscode zon op land, handreiking van het NP RES.

In de RES hebben we het over twee typen gebieden waar duurzame energieopwekking middels grondgebonden zon mogelijk is:

  1. Uitwerkingsgebieden. Er zijn vier gebieden in onze regio waar duurzame energieopwekking mogelijk is. Het gaat nooit om het hele gebied. De gebieden zijn te zien op de kaart.
  2. Restruimten. Dit zijn gebieden waar (1) de toevoeging van zonne-energie inpasbaar is en ondergeschikt is aan het bestaande landschap, of het bestaande landschap versterkt; (2) de toevoeging van zonne-energie de bestaande functie en waarde niet significant belemmert en/of waarde toevoegt.

In hoofdstuk 7 van de RES 1.0 kunt u meer lezen over mogelijkheden voor zon op dak.

In dit formulier kunt u een projectvoorstel of -idee inbrengen. Deze stap is vrijwillig en vrijblijvend, maar zeker niet onbelangrijk. We willen met deze stap een zo goed mogelijk beeld krijgen van wat er momenteel speelt in de regio en verbindingen leggen tussen verschillende voorstellen en ideeën. De eerste voorstellen en ideeën zijn binnen. We zullen op basis van deze formulieren een serie gesprekken organiseren met de indieners. Het is zo een constructieve stap om te komen tot samenhang tussen, en hoge kwaliteit van, zonneprojecten in onze regio. Conform de gedragscode Zon op Land bent u aan zet voor de lokale projectparticipatie. Daarna kunt u een vergunningsaanvraag en wijzigingsverzoek indienen bij de desbetreffende gemeenten.

Vul hier het formulier in