Hoe gaan we de lusten en lasten van windturbines en/of zonneweiden verdelen?

Duurzame opwek noodzakelijk door klimaatverandering

We moeten in Nederland de omslag maken naar duurzame energie. Iedereen kent de aanleiding van deze grootschalige energietransitie: het klimaat verandert. In de Drechtsteden voelen we de noodzaak om met elkaar de schouders eronder te zetten en duurzame energie op te wekken. Energieopwekking zal meer onderdeel worden van ons landschap en daarmee voor een deel bepalen hoe ons landschap er in de toekomst uitziet.

Eerlijk verdelen lusten en lasten in zoekgebieden

Windturbines en/of zonneweiden kunnen goed geld opbrengen voor de initiatiefnemer. Aan de andere kant wordt mogelijk door een bredere groep bewoners en gebruikers van het zoekgebied hinder ervaren als gevolg van de ontwikkeling. De ene partij heeft de lusten en een ander de lasten. Een eerlijke verdeling van lusten en last is noodzakelijk voor draagvlak. Hoe dat moet, dat willen we samen met u onderzoeken:

  • Hoe kan een voordeel worden verdeeld om lasten te compenseren
  • Welke manier is naar uw mening passend voor de zoekgebieden in Drechtsteden?

Mogelijkheden voor financiële participatie

Om ervoor te zorgen dat omwonenden voordeel hebben van een initiatief zijn er verschillende mogelijkheden voor financiële participatie (ook wel modellen genoemd) met ieder voor- en nadelen. Bij 6 grote molens van 200 m hoog is zo’n voordeel mogelijk €50-€100k per jaar. Onderstaand zijn 4 bestaande mogelijkheden kort beschreven om u hier een beeld van te geven. Meer informatie hierover vindt u hier: (Download Participatiewaaier).

Vragen aan u:

Geef per mogelijkheid aan waarom u het juist wel of niet een goed idee vindt. Heeft u een ander idee van hoe de baten verdeeld kunnen worden? Plaats hieronder een idee.