Wat weet jij over duurzame energie in de Drechtsteden?

In Nederland willen we samen de CO2-uitstoot terugdringen. Er wordt gestopt met het gebruik van fossiele brandstoffen en overgestapt naar duurzame energie. Elke energieregio maakt een Regionale Energiestrategie (RES). In de strategie staat hoe de opwekking van duurzame elektriciteit (via wind en zon), de overstap naar duurzame alternatieven voor aardgas in de gebouwde omgeving, de opslag van energie en de energie-infrastructuur vorm krijgen.

De energietransitie is van ons allemaal en gaat ons allemaal aan. De deelname van inwoners speelt een belangrijke rol in het vormgeven van de Regionale Energiestrategie (RES). Jouw mening als jongvolwassene (18 t/m 27 jaar) is ook van belang. Ben je bekend met de Regionale Energiestrategie en waarom praat je wel of niet mee? In de enquête worden hier vragen over gesteld. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten.

Het onderzoek is afgerond. Wil jij als jongvolwassene toch nog iets meegeven? Stuur dan een mail naar energie@drechtsteden.nl.