Enquête: Zonnepanelen in restruimtes, wanneer zou dat kunnen?

Overal in het landschap en in uw omgeving zijn ruimtes waar niet zo veel mee gebeurt of waar functies kunnen worden gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan bermen, (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen waar geen bouwplannen voor zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden en de invulling van deze ruimtes kan op veel manieren. Eén daarvan is het gebruiken van die ruimte voor de opwekking van duurzame energie, oftewel 'Zon in restruimten'.

Om het open landschap zoveel mogelijk te beschermen, gaan wij nader inventariseren hoe wij het opwekken van zonne-energie in restruimtes maximaal kunnen benutten. U kent uw (directe) omgeving het beste. Daarom gaan we graag met u hierover in gesprek.

De resultaten uit deze enquête worden gebruikt om ons te helpen een keuze te maken binnen welke ruimtes en onder welke voorwaarden zonne-energie in restruimtes mogelijk is.

De enquête bevat 8 vragen en het invullen van deze enquête kost ongeveer 5 minuten. U kunt de enquête tot 14 februari invullen.