Zon & Wind 3e ronde: aanmelden bijeenkomsten opwek grootschalige energie

Met opwekking van grootschalige duurzame energie hebben we het over zonneparken en windturbines. In het totale plaatje van opwekking van duurzame energie kunnen we hier mee de grootste slag slaan.

In de concept-RES is voor opwekking van duurzame elektriciteit een bod van 0,66 PJ in 2030 neergelegd. Dit gaan de Drechtsteden halen door zonnepanelen op (grote) daken, zonnepanelen in restruimten en de nu al gerealiseerde projecten. Ook is er een ambitie om het bod aan te vullen met 0,84 PJ. Tijdens verschillende bijeenkomsten met inwoners, grondeigenaren en natuurorganisaties is gesproken over randvoorwaarden voor Zon & Wind in de drie zoekgebieden (bij Kijfhoek, langs de A16 en langs de A15). Daarmee bedoelen we: onder welke voorwaarden is de grootschalige opwekking van energie door zon en/of wind maatschappelijk aanvaardbaar? Die inbreng wordt geanalyseerd en besproken in de derde en laatste participatieronde Zon & Wind, van 8 t/m 28 maart. Bent u erbij?

We organiseren binnenkort de derde bewonersavond. Op de agenda:

  • Resultaten uit de 2e ronde
  • Welke delen van het zoekgebied zijn kansrijk, en hoeveel energie kan er opgewekt worden?
  • In welke delen zijn er weinig kansen?
  • Hoe nu verder naar de RES 1.0?

Meldt u aan voor de online bijeenkomsten voor de zoekgebieden. Deze zijn ’s avonds van 19.30 – 21.15 uur.

Wanneer u zich aanmeldt dan krijgt u 1 werkdag van te voren persoonlijk een link naar de gekozen informatieavond. Aanmelden is niet verplicht maar geeft ons een beeld wie mee wil praten. Op de dag van de bijeenkomst, vindt u de link ook hier op het platform.

Druk op Start om u aan te melden.