De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 is vastgesteld. Hoe nu verder met zon en wind?

Beste betrokkene bij de energietransitie in de Drechtsteden,

Afgelopen jaar heeft u meegewerkt aan de realisatie van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Dank daarvoor! De RES 1.0 is voor de zomervakantie vastgesteld. Hoe nu verder met zon en wind?

De Drechtsteden zetten maximaal in op energiebesparing en zon op dak. Daarnaast hebben we een kader gecreëerd om restruimten in onze regio effectief te benutten. En hebben we ook een aantal plekken in de regio die zich in potentie lenen voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie (zon en wind). Aan de ontwikkeling van deze gebieden worden specifieke eisen gesteld, die aansluiten bij het landschap en erop gericht zijn om ook kwaliteit van het gebied te vergroten.

Voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie zijn vier nieuwe uitwerkingsgebieden en een onderzoeksgebied aangewezen. De uitwerkingsgebieden bevinden zich aan de noordzijde van Kijfhoek, aan de westzijde van de A16, een strook langs de Betuwelijn en een gebied langs de A15 (zie afbeelding). Ook willen we onze restruimten benutten. Voor zon in restruimten worden in de RES 1.0 geen specifieke locaties of gebieden aangewezen.

Verzamelen van ideeën voor zon en wind

Op dit moment werken we als energieregio Drechtsteden (gemeenten, waterschappen en provincie) gezamenlijk om het proces tot vergunningverlening uit te werken. Initiatiefnemers, grondeigenaren, omwonenden en maatschappelijke organisaties zijn allemaal belangrijke spelers in dit proces. We zijn nieuwsgierig naar welke (concrete) ideeën er nu al zijn voor grootschalig opwek van duurzame energie in onze regio.

Aan het eind van 2021 doen we een oproep om deze (eerste) ideeën in kaart te brengen. Dan is namelijk ook meer duidelijk over de eisen waar eventuele vergunningaanvragen daadwerkelijk aan moeten voldoen. Het gesprek met de omgeving is hierin een belangrijke eis! Wilt u de oproep naar ideeën direct ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief ‘Energietransitie Drechtsteden’

De RES 1.0 in een paar minuten: res-drechtsteden.nl