Dien ook een idee in voor zonneprojecten in de regio Drechtsteden

Welke ideeën en projectvoorstellen voor het grootschalig opwekken van zonne-energie op land zijn er in de regio Drechtsteden? Iedereen – inwoners, ondernemers en organisaties - kan zijn of haar idee of projectvoorstellen indienen. Het indienen hiervan is sinds begin dit jaar opengesteld en doorlopend mogelijk. De eerste potentiële projecten zijn inmiddels al in de participatiefase, waarin de ideeën en voorstellen besproken worden met geïnteresseerde omwonenden en overige stakeholders.

Idee indienen

Zowel concrete projectvoorstellen als ideeën die nog niet volledig zijn uitgewerkt voor zonneproject op een locatie binnen de regio Drechtsteden, mogen worden ingediend. Indienen van deze ideeën en projectvoorstellen kan hier.

Financiële participatie

Daarnaast is het mogelijk om financieel deel te nemen in een zonneproject. Of om bijvoorbeeld samen met buren een energiecoöperatie te vormen. Informatie over financiële participatie is ook te lezen op het platform: financiële participatie

Meepraten over ingediende ideeën en voorstellen

Wanneer een idee of voorstel wordt ingediend, wordt deze lokaal behandeld door de betreffende gemeente. Die gaat in gesprek met de initiatiefnemer(s). Wanneer een projectvoorstel concreet genoeg is (gemaakt), dan gaat deze naar de fase van projectparticipatie. Projectparticipatie is de fase waarin de initiatiefnemer zijn voorstel bespreekt met de omgeving. Drie potentiële projecten zijn momenteel in deze fase: Zonnepark Kijfhoek, Zonnepark Sliedrecht en Zonnepark Betuwelijn. Voor deze projecten zijn nog geen vergunningen verleend.

Geïnteresseerden kunnen tijdens diverse momenten, zoals informatiebijeenkomsten, hun mening geven, ideeën delen en vragen stellen aan de initiatiefnemers. Dit is dus een belangrijke fase die van invloed is op de kans tot het verkrijgen van een vergunning. De mening van omwonenden en stakeholders en is een voorwaarde in het gehele proces tot het realiseren van een zonneproject. De verantwoordelijkheid voor projectparticipatie ligt bij de initiatiefnemers van de betreffende zonneprojecten. Via het participatieplatform 'Denk mee!' zijn de projecten te volgen en wordt informatie gedeeld over de bijeenkomsten waar inwoners inspraak kunnen doen en de uitkomsten hiervan.

Nu actueel

Het project Zonnepark Kijfhoek binnen de gemeente Zwijndrecht, heeft op 22 juni de eerste informatiebijeenkomst gehad en op 31 augustus is de volgende bijeenkomst waar inwoners voor zijn uitgenodigd. Het verslag van deze bijeenkomst lees je op de projectpagina van Zonnepark Kijfhoek op het participatieplatform.

Benieuwd naar deze en andere projecten, meepraten of zelf een idee indienen?

Kijk voor meer informatie op: de Zon op Land informatiepagina.

Ik heb een idee voor zon op land Ik wil graag investeren, maar weet niet waarin Ik wil iets anders kwijt