reactie

Ja en dat is erger dan jammer. Op onze spaarzame grond moeten we inzetten op groen, op bomen. Dat vergroend sneller en effectiever dan zonnepanelen.