Heeft u een voorstel voor een zonneproject in de Drechtsteden?

In de Drechtsteden hebben we al veel met elkaar gesproken over gebieden waar eventueel ruimte is voor het grootschalig opwekken van duurzame zonne-energie op land. Het is nu tijd om met elkaar een stapje verder te gaan: welke ideeën en voorstellen voor zon op land zijn er in de Drechtsteden? Iedereen – inwoners, ondernemers en organisaties - kan zijn of haar voorstel of idee inbrengen. Doe mee!

Ik heb een idee voor zon op land Ik wil graag investeren, maar weet niet waarin Ik wil iets anders kwijt

In de zomer van 2021 hebben de 7 gemeenten in de Drechtsteden, de 2 waterschappen en de provincie gezamenlijk de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat zon op land nodig is om voldoende energie op te wekken zodat we voldoen aan de ambitie. En dat de gemeenten zon op land zorgvuldig willen inpassen in het landschap. Daarom gelden er criteria voor zon op land. Zo moet het landschap altijd worden versterkt in plaats van verstoord. Bijvoorbeeld dat er meer groen voor terugkomt. Hiermee willen de Drechtsteden naar een duurzaam energiesysteem toewerken.

Zon op land: wat bedoelen we daarmee?

In de RES 1.0 hebben we het over twee typen gebieden voor zon op land:

  • Uitwerkingsgebieden: de noordzijde van Kijfhoek/ aan de westzijde van de A16/ een strook langs de Betuwelijn/ een gebied langs de A15
  • Restruimten: onbebouwde terreinen langs snelwegen (geluidswallen en -schermen), bij verkeersknooppunten, braakliggende industrie- en bedrijventerreinen, voormalige vuilstortplaatsen en ruimte boven parkeerplaatsen. We hebben het hier niet over zon op daken.

Uitwerkingsgebieden Zon op land

In de RES 1.0 zijn zowel voor de uitwerkingsgebieden als de restruimten criteria benoemd waar het voorstel aan moet voldoen. Hieronder staat het hele participatieproces zon op land.

PROCES

Tijdslijn projecten

Sinds 3 januari 2022 kunnen initiatiefnemers ideeën en voorstellen inbrengen voor zonneprojecten op land in onze regio. Er zijn tot nu toe 12 ideeën en voorstellen binnen gekomen via ons participatieplatform 'Denk mee'. Gemeenten en provincie voeren hierover gesprekken met de initiatiefnemers. De eerste initiatiefnemers zijn gestart met de projectparticipatie, wat betekent dat de ideeën en voorstellen besproken worden met geïnteresseerde omwonenden en overige stakeholders. De verantwoordelijkheid voor deze projectparticipatie ligt bij de initiatiefnemers. Zij moeten de participatie kenbaar maken via het participatieplatform. Alle projecten in participatie komen op het platform. Zodat iedereen altijd op de hoogte is wat er speelt in de omgeving. Voorstellen en ideeën kunnen het hele jaar worden ingebracht.

Wilt u bijdragen aan een duurzaam Drechtsteden? Doe mee!

Heeft u een concreet voorstel of plan voor een zonneproject op een locatie in de Drechtsteden? Of is uw idee al wat verder uitgedacht maar nog niet compleet? Alles is welkom! Breng ze hier op het 'Denk mee!'-platform in!

Op dit platform zijn alle projecten in participatie te vinden. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan in op het platform.

Financiële participatie

Bent u meer geïnteresseerd in mogelijkheden om financieel deel te nemen in een zonneproject? Of heeft u ideeën om samen met uw buren een energiecoöperatie te vormen? Heeft u de wens om te investeren, maar weet u nog niet hoe? Ook dan horen wij graag van u.

Wilt u iets anders kwijt?

Wilt u iets anders over zon op land kwijt? Ook dan horen we graag van u.