RES 1.0 Drechtsteden

De Regionale Energie Strategie (RES) Drechtsteden 1.0 is een document waarin de energieregio Drechtsteden een doel stelt voor het gebruik van duurzame energiebronnen van nu tot 2030. De RES 1.0 is tot stand gekomen in samenwerking met veel verschillende partijen zoals gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de waterschappen, Stedin, HVC, bedrijven, maatschappelijke organisaties en natuurlijk inwoners. Ook heeft er uitgebreid landschappelijk en technisch onderzoek plaats gevonden. Het document kan hier gevonden worden: https://drechtstedenenergie.nl/downloads/res-drechtsteden.pdf.