Zonnepark Kijfhoek

Om de klimaatverandering binnen de perken te houden heeft Nederland afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Iedere gemeente levert daar via de Regionale Energiestrategie (RES) haar bijdrage aan. Ook in de Drechtsteden hebben de 7 gemeenten, de 2 waterschappen en de provincie gezamenlijk de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgesteld. Hierin staat omschreven hoe de gemeenten duurzame energie op gaan wekken om in 2050 energieneutraal te zijn. Samen met een aantal burgers en stakeholders is vervolgens in de Drechtsteden een viertal uitwerkingsgebieden vastgesteld (gebieden waarin de grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is). Binnen de gemeente Zwijndrecht ligt het uitwerkingsgebied Kijfhoek. Burgercoöperatie Drechtse Energie, Novar (voorheen Solarfields) en Eneco hebben de handen ineengeslagen om de mogelijkheden voor een zonnepark samen met de omgeving te onderzoeken.

Tijdslijn projecten

ACTUEEL

De derde bijeenkomst voor Zonnepark Kijfhoek heeft woensdag 19 oktober 2022 plaatsgevonden. Meer informatie staat onderaan deze pagina.