Bijeenkomst 3

Om klimaatverandering binnen de perken te houden werken we aan de uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord. Iedere gemeente levert hier een bijdrage aan. In 2021 hebben daarvoor 30 energieregio’s in Nederland, waaronder de regio Drechtsteden, de Regionale Energiestrategie (RES) opgeleverd. Hierin staan keuzes over het besparen van energie, duurzame mobiliteit, duurzaam opwekken van energie en het aardgasvrij maken van gebouwen tot 2030. 2030 Is een belangrijke stap naar 2050. Dan willen we bijna geen CO₂ meer uitstoten en volledig van het aardgas af zijn.

De RES, versie 1.0, van onze regio is ondertekend door de zeven Drechtstedengemeenten, de twee waterschappen en de provincie Zuid-Holland. Hierbij hebben ook Stedin, HVC, bedrijven, maatschappelijke organisaties en natuurlijk inwoners uit de regio een belangrijke bijdrage geleverd. Samen hebben zij onderzocht waar duurzame energie in het landschap van onze regio past. Er zijn een viertal uitwerkingsgebieden (gebieden waarin de grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is) vastgesteld. Binnen de gemeente Zwijndrecht ligt het uitwerkingsgebied Kijfhoek. Drechtse Energie, Novar (voorheen Solarfields) en Eneco hebben de handen in één geslagen om hier een zonnepark te ontwikkelen.

De ontwikkeling van het zonnepark willen zij in samenwerking met bewoners en bedrijven uit de omgeving vormgeven. Hiervoor zijn 22 juni en 31 augustus 2022 reeds twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. Graag nodigen wij nu alle geïnteresseerden uit de omgeving opnieuw uit voor de derde bijeenkomst, een informatieavond op woensdag 19 oktober 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in bij tennisvereniging TopSpinPlaza, Winkelhaak 11 in Zwijndrecht. Om 19.15 uur presenteert de landschapsarchitect het ontwerp.

Tijdens de informatieavond kunt u zelf informatie ophalen bij verschillende kraampjes, waar meer uitleg gegeven wordt over het definitieve conceptontwerp, de invulling van de vrije ruimtes, de huidige status en de vervolgstappen.