Bijeenkomst 1

Op woensdagavond 22 juni 2022 is de eerste informatiebijeenkomst gehouden worden. In de bijlage kunt u een verslag van de avond lezen.