Bijeenkomst 2

Om klimaatverandering binnen de perken te houden werken we aan de uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord. Iedere gemeente levert hier een bijdrage aan. In 2021 hebben daarvoor 30 energieregio’s in Nederland, waaronder de regio Drechtsteden, de Regionale Energiestrategie (RES) opgeleverd. Hierin staan keuzes over het besparen van energie, duurzame mobiliteit, duurzaam opwekken van energie en het aardgasvrij maken van gebouwen tot 2030. 2030 Is een belangrijke stap naar 2050. Dan willen we bijna geen CO₂ meer uitstoten en volledig van het aardgas af zijn.

De RES, versie 1.0, van onze regio is ondertekend door de zeven Drechtstedengemeenten, de twee waterschappen en de provincie Zuid-Holland. Hierbij hebben ook Stedin, HVC, bedrijven, maatschappelijke organisaties en natuurlijk inwoners uit de regio een belangrijke bijdrage geleverd. Samen hebben zij onderzocht waar duurzame energie in het landschap van onze regio past. Er zijn een viertal uitwerkingsgebieden (gebieden waarin de grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is) vastgesteld. Binnen de gemeente Zwijndrecht ligt het uitwerkingsgebied Kijfhoek. Drechtse Energie, Novar (voorheen Solarfields) en Eneco hebben de handen in één geslagen om hier een zonnepark te ontwikkelen.

De ontwikkeling van het zonnepark willen zij in samenwerking met bewoners en bedrijven uit de omgeving vormgeven. Hiervoor was 22 juni jongstleden de eerste informatiebijeenkomst. Graag nodigen wij nu alle geïnteresseerden uit de omgeving opnieuw uit voor de tweede bijeenkomst, een werksessie op woensdag 31 augustus 2022 van 19.00 tot 21.30 uur in bij tennisvereniging TopSpinPlaza, Winkelhaak 11 in Zwijndrecht.

In deze tweede sessie presenteert landschapsarchitect Anneke van Veen meerdere ideeën voor de inrichting van het uitwerkingsgebied. Na een korte presentatie gaan we in werkgroepjes in gesprek over de voor- en nadelen van de verschillende ideeën en kunt u zelf ideeën in de schetsen verwerken. Tijdens de avond is voldoende ruimte om vragen te stellen.

U kunt zicht aanmelden via: zonneparkkijfhoek@drechtseenergie.nl.