Zonnepark Betuwelijn

In de gemeente Hardinxveld-Giessendam werken energiecoöperatie Drechtse Energie, Solarfields en de grondeigenaar samen aan de ontwikkeling van Zonnepark Betuwelijn. De locatie is gelegen in het zoekgebied van de Regionale Energie Strategie (RES) Drechtsteden, tussen de Betuwelijn en de Giessendamse Tiendweg. Het perceeloppervlakte beslaat 12.7 hectare. Naar verwachting zal het beoogde zonnepark zo’n 13 MWp aan energie opleveren. Dit is genoeg om jaarlijks 4.000 huishoudens van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Ter illustratie: er zijn ongeveer 7.000 huishoudens binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Waarom hier?

De gemeente Hardinxveld-Giessendam helpt samen met omliggende gemeenten de energietransitie in de regio ruimtelijk in te richten. De gemeente doet dit in de Regionale Energiestrategie (RES) ‘De Drechtsteden’. In de vastgestelde RES 1.0 komt naar voren dat de regio grootschalige energieopwekking nabij grootschalige infrastructuur, zoals de Betuwelijn, beoogt. Het uitwerkingsgebied langs de Betuwelijn is vormgegeven in de bijgevoegde figuur. Op de boogde locatie is een agrarische productie moeilijk rendabel wegens de incourante perceelmaat. Bovendien ligt het perceel ver van de koeienstal, waardoor de koeien een lange wandeling over de openbare weg moeten maken om te melken. De grondeigenaar is hierom op zoek gegaan naar een oplossing en kwam uit op een gemengd bedrijf: ofwel zonnepanelen in combinatie met schapenhouderij. Naast de opwek van duurzame energie zal de grond onder en tussen de panelen namelijk worden gebruikt voor het grazen van schapen. Op deze manier wordt er dubbel gebruik gemaakt van de ruimte.

Samenwerking initiatiefnemers

Initiatiefnemers van het project zijn de grondeigenaar, Drechtse Energie en Solarfields. De grondeigenaar brengt, naaste de grond, de benodigde agrarische kennis in om schapenhouderij op te zetten en te exploiteren. Solarfields brengt als marktleider zon-op-land de benodigde praktische en technische expertise en ervaring in over zonneparkontwikkeling, -realisatie en -beheer, waar energiecoöperatie Drechtse Energie de lokale kennis, contacten en maatschappelijke betrokkenheid waarborgen. Via deze samenwerking staan wij gezamenlijk voor een participatief proces, waarbij de omgeving zowel in het proces, als financieel, als maatschappelijk betrokken wordt in de ontwikkeling van dit beoogde zonnepark.

Waar staan we nu?

Afgelopen januari is het project aangemeld op het platform Denk Mee van de Drechtsteden. Naar aanleiding hiervan zijn enkele gesprekken gevoerd met de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Binnenkort (naar verwachting eind juni 2022) willen de initiatiefnemers een eerste buurtbijeenkomst organiseren voor de direct omwonenden van het beoogde zonnepark. Deze zullen hier een persoonlijke uitnodigingsbrief voor ontvangen, waarin ook de datum, tijd en locatie wordt gecommuniceerd. Hierna wordt de brede omgeving betrokken bij het participatieproces.