In welke restruimtes hebben wij plaats voor zonnepanelen? Beoordeel de locaties op de kaart!

Tot 18 december konden inwoners van de Drechtsteden de eerste enquête over zonne-energie in restruimtes invullen. De eerste enquête is 919 keer ingevuld: een mooi resultaat! Naast het invullen van de vragen was ook ruimte voor opmerkingen. In veel gevallen werd verwezen naar het plaatsen van zonnepanelen op daken: laten we dat eerst doen voordat we de zonnepanelen op ooghoogte plaatsen! In de concept-RES worden de zonnepanelen op dak zeker niet vergeten. Maar als we alle geschikte daken voorzien van zonnepanelen dan kunnen we nog lang niet in de energievraag voorzien.
De verdeling tussen zon op dak, grootschalig zon in restruimten en grootschalig zon en wind kunt u lezen in de RES | Energie Strategie Drechtsteden.

Er zijn ongeveer 65 voetbalvelden aan zonne-energie in restruimtes nodig.

Resultaten 1e ronde

  • 70% vindt gebieden en locaties met een bedrijfsmatige uitstraling geschikt om zonnepanelen te plaatsen.
  • 63% vindt ook parkeerplaatsen geschikt voor zonnepanelen.
  • 50% vindt panelen langs auto- en spoorwegen geen probleem.
  • Minder voorstanders zijn er voor zonnepanelen op agrarische percelen (35%), bij locaties waar gerecreëerd wordt (14%) en langs fiets- en wandelpaden (11%).

Als u de eerste enquête niet heeft ingevuld dan kunt u dat hier alsnog doen.

Wat vragen we nu van u (tijdens de 2e ronde)

Op onderstaande kaart zijn verschillende locaties aangegeven waar mogelijk zonnepanelen geplaatst worden. De locaties zijn zowel door bewoners als door medewerkers van de gemeenten aangedragen.

We lezen graag wat u van de locaties vindt.

  • Is het goed dat op deze plek zonnepanelen komen?
  • En waar moeten we rekening mee houden?

Uw inbreng is van belang om te bepalen of er mogelijk draagvlak is voor een bepaalde locatie. En mocht die er zijn, dan is het nog maar de vraag of er een investeerder is die zonnepanelen op die locatie wil aanleggen. We gebruiken uw mening, en vooral uw reden voor wel of geen zonnepanelen, om op basis daarvan te bepalen waar en onder welke voorwaarde zonnepanelen toegestaan zouden kunnen worden. U hoeft niet alle locaties op de kaart te voorzien van uw mening, u kiest zelf de locaties die u kent of wilt beoordelen. Maar hoe meer meningen we over een locatie ontvangen hoe beter we weten wat hiervan gevonden wordt.

De derde ronde

Het beoordelen van de locaties kan tot 15 februari. Daarna wordt bekeken wat de reacties zijn en worden hieruit – voorlopige – conclusies getrokken. Deze conclusies leggen we vervolgens in maart aan u voor zodat u mee kunt lezen hoe zonnepanelen in restruimtes al dan niet toegestaan zouden kunnen worden. We hopen dat u dan ook weer tijd vrijmaakt om uw mening te geven.

Alvast dank voor uw tijd!

Denk mee!

  • Klik op de locaties om ze te bekijken
  • Per locatie kunt u reageren. Deel voordelen en nadelen om te laten weten waarom een locatie wel of niet geschikt is. Deel reacties om te laten weten onder welke voorwaarden een locatie wel zou werken.
  • Heeft u zelf een goed idee voor een locatie die we hebben gemist? Deel hem hieronder!