De RES Drechtsteden 1.0 is afgerond!

U kunt de RES vanaf nu online raadplegen, download deze onderaan dit bericht. Het is een interactief document waarin u via de inhoudsopgave eenvoudig kunt doorklikken naar het onderwerp van uw interesse.

Dit is ook het moment om u (nogmaals) te bedanken voor uw medewerking aan de totstandkoming van de RES 1.0. U heeft als betrokken inwoner, omwonende of organisatie met ons meegedacht en meegepraat online op het platform en/of tijdens een of meer online informatiebijeenkomsten. Dat hebben wij als organisatie zeer op prijs gesteld. Alleen samen met u kunnen wij toewerken naar een realistische en gedragen energiestrategie, die recht doet aan de wensen en ideeën van inwoners.

Hoe nu verder?

De RES 1.0 gaat nu eerst het besluitvormingstraject in. Gemeenteraden en algemene besturen van de Provincie Z-H en de waterschappen stellen de inhoud van de RES de komende weken officieel vast. Daarna – en dat zal nog voor het zomerreces zijn – bieden wij onze RES 1.0 aan aan het Rijk. Vanaf begin juli start ook een publiekscampagne over de belangrijkste inhoudelijke punten van de RES. Daarvoor ontwikkelen we op dit moment onder meer een speciale publieksversie van de RES: een overzichtelijk en toegankelijk document voor iedereen die snel meer wil weten over de inhoud of het proces. Uiteraard gaan wij na de zomer weer verder met het verder concretiseren van de uitwerkingsgebieden. U krijgt hiervoor automatisch een uitnodiging. Wij hopen dat we opnieuw op uw medewerking mogen rekenen.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze RES-pagina. Als u op de hoogte wilt blijven over het vervolg, kunt u zich ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u daarnaast nog vragen?

Stuur dan een mail naar energie@drechtsteden.nl.

Met vriendelijke groet,

Team Energietransitie Drechtsteden

Opwekking duurzame energie graphic