Overige initiatieven 'Zon op Land'

Op deze pagina vindt u de ingediende ideeën en voorstellen voor projecten "Zon op Land', die buiten de kaders en criteria van de RES 1.0 vallen.

ZONNEPARK HEERJANSDAM

Duurzaam Energiebedrijf Pure Energie wil met inwoners van Heerjansdam e.o. (gemeente Zwijndrecht) in gesprek over het idee om samen een zonnepark te ontwikkelen. Het plangebied maakt onderdeel uit van de polder Groote- en Kleine Lindt, gelegen tussen Zwijndrecht (oost) en het dorp Heerjansdam (west). Dit valt buiten de kaders van de uitwerkingsgebieden van de RES 1.0. Een vergunningsaanvraag is daardoor weinig kansrijk.

Voor meer informatie over dit initiatief verwijzen wij u naar de website van Zonnepark Heerjansdam.