Projecten Zon op land in participatie

De eerste initiatieven 'zon op land' in de Drechtsteden zijn in projectparticipatie. Iedereen is welkom om mee te praten. Hieronder leest u per initiatief meer over het project.

Vanaf 3 januari konden initiatiefnemers ideeën en voorstellen inbrengen voor zonneprojecten op land in onze regio. Er zijn tot nu toe 12 ideeën en voorstellen binnen gekomen via ons participatieplatform 'Denk mee'. Afgelopen tijd zijn er tussen gemeenten en provincie gesprekken met initiatiefnemers geweest. De eersten zij starten met de projectparticipatie, wat betekent dat de ideeën en voorstellen besproken worden met geïnteresseerde omwonenden en overige stakeholders. De verantwoordelijkheid voor deze projectparticipatie ligt bij de initiatiefnemers. Zij moeten de participatie kenbaar maken via het participatieplatform. Alle projecten in participatie komen op deze pagina. Zodat iedereen altijd op de hoogte is wat er speelt in de omgeving.

Heeft u ook een idee voor een zonneproject in de Drechtsteden? U kunt deze het hele jaar inbrengen via dit participatieplatform 'Denk meek'

Bent u meer geïnteresseerd in mogelijkheden om financieel deel te nemen in een zonneproject? Dan vindt u hier meer informatie.