Zon op land: 12 ontvangen ideeën en voorstellen

Sinds 3 januari kunnen initiatiefnemers ideeën en voorstellen inbrengen voor zonneprojecten op land in onze regio. Er zijn tot nu toe 12 ideeën en voorstellen binnen gekomen via ons participatieplatform 'Denk mee'. Ideeën en voorstellen kunnen blijvend worden ingediend. Gemeenten en provincie gaan hier vervolgens over in gesprek met initiatiefnemers. De fase die daarna volgt is de projectparticipatie. Dit betekent dat de ideeën en voorstellen besproken worden met geïnteresseerde omwonenden en overige stakeholders.

Geïnteresseerden kunnen tijdens diverse momenten, zoals informatiebijeenkomsten, hun mening geven, ideeën delen en vragen stellen aan de initiatiefnemers. Dit is dus een belangrijke fase die van invloed is op de kans tot het verkrijgen van een vergunning. De mening van omwonenden en stakeholders en is een voorwaarde in het gehele proces tot het realiseren van een zonneproject. De verantwoordelijkheid voor projectparticipatie ligt bij de initiatiefnemers van de betreffende zonneprojecten. Via het participatieplatform 'Denk mee!' zijn de projecten te volgen en wordt informatie gedeeld over de bijeenkomsten waar inwoners inspraak kunnen doen en de uitkomsten hiervan.

Heeft u ook een idee voor een zonneproject in de Drechtsteden? U kunt deze het hele jaar inbrengen via dit participatieplatform 'Denk meek'

Bent u meer geïnteresseerd in mogelijkheden om financieel deel te nemen in een zonneproject? Dan vindt u hier meer informatie.

Bekijk hier de projecten