Neem financieel deel aan een zonneproject op land

U kunt nu financieel deelnemen aan de eerste ‘zon op land’ initiatieven, grootschalige projecten voor het opwekken van duurzame zonne-energie op land: Zonnepark KijfhoekZonnepark SliedrechtZonnepark Betuwelijn.

Over financieel participeren

In het Klimaatakkoord staat dat er wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom van de hernieuwbare energieprojecten. Bij financiële participatie investeert de omgeving in het project en/of ervaart de voordelen van de opbrengsten van het project voor duurzame opwek. Financiële participatie van de omgeving kan op verschillende manieren worden bereikt. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Mede-eigenaarschap, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie;
  2. Inwoners of bedrijven nemen financieel deel, bijvoorbeeld via aandelen of obligaties in een wind- of zonneproject;
  3. Een omgevingsfonds. Een deel van de financiële opbrengsten/winsten kunnen via dit fonds ingezet worden ten behoeve van de omgeving. Bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling, een nieuw buurthuis of sportvelden;
  4. Een omwonendenregeling waarmee mensen die in de directe omgeving wonen, een indirect voordeel ervaren. Bijvoorbeeld met korting op stroom afkomstig uit het project of door investeringen in het verduurzamen van hun woning.

Financiële participatie Drechtsteden Denk Mee! platform

Meedoen?

Om bij te kunnen dragen aan deze 50% lokaal eigendom zijn we daarom op zoek naar inwoners die financieel willen participeren. Wilt u meedoen? Ga hiervoor naar de lopende projecten: Zonnepark KijfhoekZonnepark SliedrechtZonnepark Betuwelijn.

Algemene informatie

Of lees meer over financiële participatie via onderstaande links:

  • Participatiewaaier: in de participatiewaaier staan de verschillende vormen van financiële participatie duidelijk uitgelegd.
  • Energieparticipatie: achtergrondinformatie en voorbeelden over ‘Hoe zit het met financiële participatie?’
  • Iedereen doet wat: Hoe kun je samen zonne-energie opwekken?